Tunne Työelämä- koulutus 16.1.2021 - 11.12.2021

Opi työyhteisötaitoja mahdollistaaksesi työhyvinvoinnin kokemus ja menestyvä työelämä, sekä ehkäistäksesi työperäisistä psyykkisistä ja fyysisistä oireista johtuvia sairaspoissaoloja.  

Hae mukaan koulutukseemme sivun alaosasta löytyvän hakulomakkeen kautta. 
Haku auki lokakuun loppuun asti tai niin kauan kuin opiskelupaikkoja riittää.

Kenelle

Koulutuksemme auttaa sinua esimies-, johtamis- ja henkilöstöhallinnon työtehtävissä toimiva, sekä työhyvinvoinnin parissa muuten työskenteleva. Koulutuksessamme opit työvälineitä oman ja muiden työn johtamisesta, ajanhallinnallisesti tehokkaiden työtapojen toteuttamisesta, sekä merkityksellisyyden ja motivaation kokemuksesta. Koulutuksen myötä voi antaa työyhteisöllesi keinoja toimia kokonaisuutena luomalla vuorovaikutus- ja tunnetaidoilla rohkaisevaa, avointa ja hyväksyvää ilmapiiriä. Näiden avulla ohjaat työyhteisöäsi myös kehittymään, kannustat heitä puuttumaan epäkohtiin rakentavasti ja vastaanottamaan muutosta hyväksyvämmin. Koulutuksemme huomioi myös poikkeavien olojen ja haastavien tilanteiden vaikutukset työyhteisöön ja työelämään, jonka vuoksi annamme keinoja myös näiden aikojen haasteisiin.

Toimitpa sitten työntekijänä tai yrittäjänä, rakennamme koulutussunnitelmamme aina henkilökohtaisesti sinun työnkuvaasi parhaiten tukeaksemme.

Toteutus

Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (140 h), 20 etäopiskelupäivää (140 h), 30 tuntia harjoitusvalmennusta ja 14 päivää (98 h) oman työnkuvan mukaista, omaa työyhteisöä tukevaa työhyvinvointisuunnittelua tai yrittäjänä oman palvelun tuotteistamista. 

Koulutus on suoritettavissa muun työn ohessa, sillä lähiopetuspäivät järjestetään viikonloppuisin ja koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus valita jokaisen kuukauden lähiopetusviikonloput kahdesta eri vaihtoehdosta Turussa tai Tampereella. Lähiopetuspäiviin voit osallistua myös etäyhteyksin kotoasi. Harjoitusvalmennus tapahtuu koulutuksen puolesta, joten opiskelijoiden ei tarvitse hankkia omia harjoitusasiakkaitaan itse. Mikäli jokin lähiopetusviikonloppu jää opiskelijalta jostain syystä käymättä, järjestetään koulutuksen lopussa täydentävät lähiopetuspäivät ja tehtävät.

Joustavuus ja yksilöllinen valmennussuunnitelma ovat meille koulutuksen kantavia teemoja ja ne näkyvät myös koulutukseen osallistuville siten, että autamme jokaista sovittamaan opiskelun osaksi muuta elämää. Jokaisen opiskelijan henkilökohtainen hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Kun elämme, miten opetamme, on tekemisemme aitoa ja vaikuttavaa. 

Koulutusviikonloput: 

Tammikuu: Aloitusviikonloppu kaikille opiskelijoille Turussa 16. - 17.1.2021 

Helmikuu: Turku 6. - 7.2.2021, Tampere 20. - 21.2.2021

Maaliskuu: Turku 13. - 14.3.2021, Tampere 27. - 28.3.2021

Huhtikuu: Turku 17.- 18.4.2021, Tampere 24. - 25.4.2021

Toukokuu: Turku 15. - 16.5.2021  Kaikille yhteinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin viikonloppu

Kesäkuu - Heinäkuu: itsenäistä etäopiskelua. 

Elokuu: erikseen sovittavat etäkoulutuspäivät.

Syyskuu: Työhyvinvointitapahtuma Turussa 11.9.2021 ja lähiopetuspäivä 12.9.2021

Lokakuu: 9. - 10.10.2021 kaikille yhteinen Rauhan ja läsnäolon retriitti, Turussa tai Tampereella

Marraskuu: Oman työyhteisön kehittyssuunnitelman tekemistä tai yrittäjänä oman palvelun kehittämistä, lopputesti, haastattelut, koulutuksen arviointi, sekä mahdolliset täydennyskoulutukset Turku 6. - 7.11.2021, Tampere 20. - 21.11.2021

Joulukuu: Valmistumisjuhla Turussa 11.12.2021! 

(Lähiopetus tapahtuu lauantaisin klo 10-18 ja sunnuntaisin klo 10-16.)

Sisältö

Koulutuksessamme kaiken keskiössä on henkilökohtaisen koulutussuunnitelman rakentaminen, joka palvelee parhaiten jokaisen koulutukseen osallistuvan yksilöllisiä tarpeita. Lisäksi oman esimies- tai HR-työn tai työhyvinvointialan palvelun kehittäminen kulkee mukana koulutuksessa alusta asti. Meillä opit rakentamaan niin itsellesi toimivan koulutussuunnitelman kuin tarpeitasi vastaavan valmennussunnitelman tulevaisuuden työnkuvaasi. 


Koulutus koostuu:

Lähipäiväopetuksena luennot, teoriat, käytännön harjoitteet sekä yksilö- ja ryhmätehtävät.

Kunkin aiheen osalta tehdään yleensä itsenäisesti ennakkotehtävä ja lopuksi aiheeseen syventävä paritehtävä.

Etäopiskelu tapahtuu pääosin monipuolisina yksilötehtävinä sekä muutamina pari- ja ryhmätöinä. 

Opiskelijana saat kouluttajien jatkuvan henkilökohtaisen tuen harjoitusvalmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oman työyhteisösi työhyvinvointisuunnitelman tekemisessä tai yrittäjänä palvelusi tuotteistamisessa.  

Teemat

Valmennusprosessin johtaminen

Yksilön ja työyhteisön valmennusprosessin toteutus vaikuttavasti, inhimillisesti ja yhteisöllisesti hyvinvoinnin ja menestyksekkään työelämän puolesta. 

Itseohjautuvuus ja ajanhallinta

Käytännön itsensä johtaminen ja ajanhallinta osana yksilön hyvinvointia arjessa, työyhteisötaitoja ja henkilökohtaista työelämää.

Vuorovaikutus ja tunnetaidot

Vuorovaikutus, tunteet, empatia, aistit ja NLP-harjoitteet osana inhimillisiä kohtaamisia, työelämätaitoja ja ongelmanratkaisua. 

Merkityksellisyys ja motivaatio

Merkitys, arvot, motivaatio, itsetuntemus ja ikigai osana yksilön onnellisuuden kokemusta, sekä työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Stressinhallinta ja rentoutuminen

Henkinen jaksaminen, stressinhallinta ja rentoutuminen osana hyvinvoivaa kehoa ja mieltä, työelämätaitoja ja yksilön työssäjaksamista. 

Stressi, työuupumus ja suorittaminen

Stressin, työuupumuksen ja suorittamisen ennalta ehkäisy, sekä keinot ja toimintamallit niistä selviytymiseksi.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Luonto, liikunta, palautuminen, ravitsemus, sekä kehon ja mielen yhteys yksilön ja työyhteisön jaksamisen näkökulmasta,

Palautteenanto ja ongelmatilanteet

Rakentavan ja positiivisen palautteen anto ihmissuhteissa ja työyhteisössä, sekä ongelmatilanteiden ratkaisemisen vuorovaikutustaidot. 

Harjoitusvalmennus ja sparraus

Yksilö - ja työhyvinvointivalmentamisen harjoittelu kouluttajien ja koulutukseen osallistuvien kesken koko koulutuksen ajan.

Yrittäjyys, yhteistyö, verkostoituminen 

Yritystoiminnan aloittaminen, markkinointi, myynti, sosiaalisen median merkitys, verkostojen rakentaminen ja yhteistyö.

Työhyvinvointi-suunnittelu

Oman työyhteisön työhyvinvoinnin kehittäminen koulutuksen aihaalueiden pohjalta.

Työhyvinvointi-tapahtuma

Hyvinvointi- ja työhyvinvointitapahtuman suunnittelu ja toteutus yhdessä muun koulutusporukan ja kouluttajien kanssa. 

Koulutuksen viitekehys

Coaching menetelmänä
Muutos- ja henkilöstöjohtaminen
Liiketoiminnan kehittäminen

Kasvatustiede
Positiivinen psykologia
Itsensä johtaminen käytännössä
Ajankäytön monet mahdollisuudet 
Elinikäisen oppimisen menetelmät
Ihminen fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena
NLP arjessa ja työelämässä
Mindfulness osana hyvinvointia
Kehon ja mielen rentoutuminen 
Onnellisuuden ulottuvuudet
Vuorovaikutustaidot ihmissuhteissa ja työhyvinvoinnissa
Aistikanavat arjessa ja työelämässä
Empatian ulottuvuudet
Ravitsemus osana työkykyä ja elinvoimaisuutta
Hyvinvointia luonnosta
Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky elämän eri vaiheissa 
Yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin osatekijät
Ilo ja nauru työpäivissä

Verkosto

Koulutuksemme kautta haluamme rakentaa myös verkostoa, joka yhdistää hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin osaajia, sekä auttaa löytämään niin yhteistyömahdollisuuksia kuin tarvittaessa tukea omaan valmennustyöhön, sekä tuleviin urasuunnitelmiin.

Meidän koulutuksessamme saat siis ammattitaidon ja käytännönläheisten työkalujen lisäksi verkoston, jolla haluamme mahdollistaa yhteisen tekemisen työhyvinvoinnin tukemiseksi. 
Tutustuthan siis koulutukseemme, kouluttajiimme ja Tunne Työelämä yhteisöömme, sinäkin voit halutessasi olla osa yhteisöämme tai halutessasi saada meidän verkostomme käyttöösi tarvittaessa koulutuksen myötä. Tehdään yhdessä hyvää!

Mukaan koulutukseen

Kiitos, että olet kiinnostunut koulutuksestamme!
Mikäli jäit pohtimaan koulutusta, sen jotakin osa-aluetta, koulutukseen hakemista tai sen käytännön toteutusta, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Voit laittaa viestiä tai soittaa suoraan Heidille tai Annelle.
Järjestämme myös loppukesällä 2020 infotilaisuudet, joissa kerromme lisää koulutuksesta. 

Hae koulutukseemme mukaan helposti täyttämällä alla oleva hakukaavake. Kerrothan hakemuksessasi vapaamuotoisesti, miksi haet koulutukseen, mitä toivot koulutuksen antavan sinulle ammatillisesta näkökulmasta ja millaisessa tilanteessa haluat nähdä itsesi koulutuksen jälkeen? Lisäksi olisi mielenkiintoista kuulla, minkä alan osaamista sinulla on jo ennestään ja mitä vahvuuksia omaat. 

Ota yhteyttä

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta kokonaisuudessaan on 3900,00 €*.
Koulutus koostuu kymmenestä lähiopetus viikonlopusta, yhden viikonlopun hinta on 390,00 €*.
Edellä mainitut hinnat koskevat koulutusta, joka maksetaan kerralla ennen koulutuksen alkua.

Mikäli haluat maksaa koulutuksen erissä moduuli kerrallaan, kuitenkin ennen kyseistä moduuliviikonloppua, maksaa jokainen yksittäinen moduuli 395,00 e*.

Mikäli haluat osallistua vain yksittäiseen / yksittäisiin moduuleihin, ilman osallistumista koko koulutukseen, on yhden moduuliviikonlopun hinta 490,00 e*.

*Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero 24 % lisätään summaan laskussa.

Perumisehto: peruuntuneesta koulutukseen osallistumisesta veloitetaan 500 e ilmoitusmaksu.

Hae koulutukseemme

Ota ensimmäinen askel kohti ammattitaitoista hyvinvoinnin valmentamista ja hae mukaan!
Täytä vapaamuotoinen hakemus ja kerro, miksi haet koulutukseemme? 

Täytettyäsi hakemuksen, olemme sinuun yhteydessä seuraavana arkipäivänä! ♥

Kiinnostuitko koulutuksesta ja haluat lisätietoja?