Haku koulutukseen on auki ja kesän ajan voit hakea mukaan 900 € edullisemmin.
Etu voimassa 31.8.2020 asti tai niin kauan kuin voimme vastaanottaa lisää opiskelijoita.  

Tunne Työelämä- koulutus 16.1.2021 - 11.12.2021
Turussa, Tampereella ja etänä!

Haku koulutukseen on auki! Hakukaavake sivun alaosassa.

Nyt on elämäsi tilaisuus lähteä mukaan kaikkien aikojen kasvumatkalle itsetuntemukseen, ihmisyyteen, vuorovaikutustaitoihin, empatiaan, sekä kehon ja mielen yhteyden ymmärrykseen samalla, kun kouluttaudut hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin ammattilaiseksi. Yhdentoista alansa asiantuntijan voimin tarjoamme koulutuksen sinulle kasvumatkasta ja valmennustyöstä kiinnostunut, joka haluat kartuttaa ammattitaitoasi oman elämäsi, työyhteisössä toimimisesi, yritystoimintasi, esimies- tai HR-työn tueksi.

Kenelle

Tarjoamme kaikille kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja työhyvinvoinnista kiinnostuneille koulutuksen, jonka keskiössä ovat kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen, vuorovaikutustaidot, empatia, työyhteisötaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen kasvu ihmisyyden äärellä. Ymmärryksesi näistä ja monesta muusta hyvänolon osatekijästä osana yksilön onnellista elämää, hyvinvoivia työyhteisöjä ja menestyvää työelämää kasvaa. Sen lisäksi, että koulutus on sinulle kasvumatka, se antaa myös valmiudet yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin ja onnellisuuden perinpohjaiseen tuntemiseen ja valmentamiseen.

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat vuoden mittaisen kasvumatkan itselleen samalla, kun saavat oppia yksilön ja työyhteisön valmennusprosessin suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa osana omaa työhyvinvointivalmennus-, esimies-, HR-, tai muuta hyvinvoinnin laaja-alaista ymmärrystä vaativaa työtä. Koulutuksemme luo uusia ammattilaisia tämän päivän vaativaan ja muuttuvaan valmennus- ja työelämänkenttään, tuoden aidon vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja ongelmanratkaisutaidot tekemisen keskiöön.

Yksilö- ja työyhteisövalmennustaitojen lisäksi koulutus antaa valmiudet oman palvelun tuotteistamiselle tai oman esimies- tai HR-työn kehittämiselle, minkä lisäksi koulutukseen osallistuvat muodostavat kanssamme valmentajaverkoston, jonka tuki ja näkyvyys on jokaisen hyödynnettävissä omassa työssään jatkossakin. Haluamme luoda aidosti yhteisöllistä tekemistä työelämän hyvinvoinnin tueksi, auttaen jokaista alansa osaajaa etenemään ja saamaan näkyvyyttä verkostomme kautta, mikä edelleen auttaa yrityksiä löytämään osaavimmat valmentajat työyhteisönsä hyvinvointiin. Yhteisöön kuuluminen on vapaaehtoista, mutta valmennustyön kannalta oivallinen paikka näkyvyydelle, yhteistyölle ja sparrailulle.

Koulutuksemme hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen pätevyydestään ja valmentajien suositukset erityisosaamisalueesta henkilökohtaisen kehityksen, vahvuuksien ja työelämäosaamisen perusteella. Me haluamme aidosti, että sinä voit tarjota jatkossa kokonaisvaltaista hyvinvointi- ja työhyvinvointiosaamista omista vahvuuksistasi käsin.

Toteutus

Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (140 h), 20 etäopiskelupäivää (140 h), 30 tuntia harjoitusvalmennusta ja 14 päivää (98 h) oman palvelun tuotteistamista. 

Koulutus on suoritettavissa muun työn ohessa, sillä lähiopetuspäivät järjestetään viikonloppuisin ja koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus valita jokaisen kuukauden lähiopetusviikonloput kahdesta eri vaihtoehdosta Turussa tai Tampereella. Lähiopetuspäiviin voit osallistua myös etäyhteyksin kotoasi. Harjoitusvalmennus tapahtuu koulutuksen puolesta, joten opiskelijoiden ei tarvitse hankkia omia harjoitusasiakkaitaan itse. Mikäli jokin lähiopetusviikonloppu jää opiskelijalta jostain syystä käymättä, järjestetään koulutuksen lopussa täydentävät lähiopetuspäivät ja tehtävät.

Joustavuus ja yksilöllinen valmennussuunnitelma ovat meille koulutuksen kantavia teemoja ja ne näkyvät myös koulutukseen osallistuville siten, että autamme jokaista sovittamaan opiskelun osaksi muuta elämää. Jokaisen opiskelijan henkilökohtainen hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Kun elämme, miten opetamme, on tekemisemme aitoa ja vaikuttavaa. Sitä mallia haluamme näyttää ja kouluttaa tuleville Tunne Työelämä -valmentajillekin.  

Koulutusviikonloput: 

Tammikuu: Aloitusviikonloppu kaikille opiskelijoille Turussa 16. - 17.1.2021 

Helmikuu: Turku 6. - 7.2.2021, Tampere 20. - 21.2.2021

Maaliskuu: Turku 13. - 14.3.2021, Tampere 27. - 28.3.2021

Huhtikuu: Turku 17.- 18.4.2021, Tampere 24. - 25.4.2021

Toukokuu: Turku 15. - 16.5.2021  Kaikille yhteinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin viikonloppu

Kesäkuu - Heinäkuu: itsenäistä etäopiskelua. 

Elokuu: erikseen sovittavat etäkoulutuspäivät.

Syyskuu: Työhyvinvointitapahtuma Turussa 11.9.2021 ja palautepäivä 12.9.2021

Lokakuu: Turku 9. - 10.10.2021, Tampere 23. - 24.10.2021

Marraskuu: Oman palvelun kehittämistä, lopputesti, haastattelut, koulutuksen arviointi, sekä mahdolliset täydennyskoulutukset Turku 6. - 7.11.2021, Tampere 20. - 21.11.2021

Joulukuu: Valmistumisjuhla Turussa 11.12.2021! 

(Lähiopetus tapahtuu lauantaisin klo 10-18 ja sunnuntaisin klo 10-16.)

Sisältö

Koulutuksessamme kaiken keskiössä on henkilökohtaisen koulutussuunnitelman rakentaminen, joka palvelee parhaiten jokaisen koulutukseen osallistuvan yksilöllisiä tarpeita. Lisäksi oman esimies- tai HR-työn tai työhyvinvointialan palvelun kehittäminen kulkee mukana koulutuksessa alusta asti. Meillä opit rakentamaan niin itsellesi toimivan koulutussuunnitelman kuin tarpeitasi vastaavan valmennussunnitelman tulevaisuuden työnkuvaasi. 

Koulutus koostuu erilaisista teemoista ja kaikissa näistä huomioimme tekemisessämme yksilön tarpeet, voimavarat, tunteet, aistit, kokemukset ja vuorovaikutustaidot. Nämä ovat aina koulutuksemme kantava pohja. 


Koulutus koostuu:

Lähipäiväopetuksena luennot, teoriat, käytännön harjoitteet sekä yksilö- ja ryhmätehtävät.

Kunkin aiheen osalta tehdään yleensä itsenäisesti ennakkotehtävä ja lopuksi aiheeseen syventävä paritehtävä,

Etäopiskelu tapahtuu pääosin monipuolisina yksilötehtävinä sekä muutamina pari- ja ryhmätöinä. 

Opiskelijana saat kouluttajien jatkuvan henkilökohtaisen tuen harjoitusvalmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oman palvelusi tuotteistamisessa.  

Koulutuksen edetessä rakennamme yhteistyöverkostoa ja markkinoimme osaamistamme yhdessä.

Teemat

Valmennusprosessin johtaminen

Yksilön ja työyhteisön valmennusprosessin toteutus vaikuttavasti, inhimillisesti ja yhteisöllisesti hyvinvoinnin ja menestyksekkään työelämän puolesta. 

Itseohjautuvuus ja ajanhallinta

Käytännön itsensä johtaminen ja ajanhallinta osana yksilön hyvinvointia arjessa, työyhteisötaitoja ja henkilökohtaista työelämää.

Vuorovaikutus ja tunnetaidot

Vuorovaikutus, tunteet, empatia, aistit ja NLP-harjoitteet osana inhimillisiä kohtaamisia, työelämätaitoja ja ongelmanratkaisua. 

Merkityksellisyys ja motivaatio

Merkitys, arvot, motivaatio, itsetuntemus ja ikigai osana yksilön onnellisuuden kokemusta, sekä työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Stressinhallinta ja rentoutuminen

Henkinen jaksaminen, stressinhallinta ja rentoutuminen osana hyvinvoivaa kehoa ja mieltä, työelämätaitoja ja yksilön työssäjaksamista. 

Stressi, työuupumus ja suorittaminen

Stressin, työuupumuksen ja suorittamisen ennalta ehkäisy, sekä keinot ja toimintamallit niistä selviytymiseksi.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Luonto, liikunta, palautuminen, ravitsemus, sekä kehon ja mielen yhteys yksilön ja työyhteisön jaksamisen näkökulmasta,

Palautteenanto ja ongelmatilanteet

Rakentavan ja positiivisen palautteen anto ihmissuhteissa ja työyhteisössä, sekä ongelmatilanteiden ratkaisemisen vuorovaikutustaidot. 

Harjoitusvalmennus ja sparraus

Yksilö - ja työhyvinvointivalmentamisen harjoittelu kouluttajien ja koulutukseen osallistuvien kesken koko koulutuksen ajan.

Yrittäjyys, yhteistyö, verkostoituminen 

Yritystoiminnan aloittaminen, markkinointi, myynti, sosiaalisen median merkitys, verkostojen rakentaminen ja yhteistyö.

Vaikuttava valmentaminen

Toimivan valmennuksen rakentaminen, sekä vaikuttavuus ja esiintymistaidot hyvinvoinnissa ja työhyvinvoinnissa.

Hyvinvointitapahtuma


Hyvinvointi- ja työhyvinvointitapahtuman suunnittelu ja toteutus yhdessä muun koulutusporukan ja kouluttajien kanssa. 

Koulutuksen viitekehys

Coaching menetelmänä
Kasvatustiede
Positiivinen psykologia
Elinikäisen oppimisen menetelmät
Ihminen fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena
NLP arjessa ja työelämässä
Mindfulness osana hyvinvointia
Kehon ja mielen rentoutuminen 
Onnellisuuden ulottuvuudet
Vuorovaikutustaidot ihmissuhteissa ja työhyvinvoinnissa
Aistikanavat arjessa ja työelämässä
Empatian ulottuvuudet
Ravitsemus osana työkykyä ja elinvoimaisuutta
Hyvinvointia luonnosta
Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky elämän eri vaiheissa 
Yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin osatekijät
Ilo, leikki ja nauru työpäivissä

Verkosto

Koulutuksen myötä haluamme luoda opiskelijoillemme ja kouluttajillemme tiiviin verkoston, joka mahdollistaa jokaiselle jäsenelle paremman näkyvyyden esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja tarjoaa laajan osaamisen verkostomme kesken. Jokainen valmentajamme pääsee osaksi yhteisöämme ja me yhteisön ylläpitäjinä haluamme tukea jokaista jäsentämme viemään hyvänolon ja työhyvinvoinnin sanomaa eteenpäin. Haluamme rakentaa yhteisön, jossa pystymme vahvuuksiamme hyödyntäen varmistamaan kokonaisuudessaan parhaan mahdollisen palvelun kaikkiin tarpeisiin. Kun sinä tulevaisuuden valmentajanamme kaipaat tukea valmennuksessasi esimerkiksi jonkin yksittäisen osa-alueen rakentamiseksi, verkostomme on tukenasi käytännön ammattitaidolla ja näkyvyydellä.  

Mukaan koulutukseen

Olemme otettuja, että juuri sinä olet kiinnostunut koulutuksestamme, kiitos siitä!
Mikäli jäit pohtimaan koulutusta, sen jotakin osa-aluetta, koulutukseen hakemista tai sen käytännön toteutusta, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Voit laittaa viestiä tai soittaa suoraan Heidille tai Annelle.
Järjestämme myös loppukesällä 2020 infotilaisuudet, joissa kerromme lisää koulutuksesta. 

Hae koulutukseemme mukaan helposti täyttämällä alla oleva hakukaavake. Kerrothan hakemuksessasi vapaamuotoisesti, miksi haet koulutukseen ja millaisessa tilanteessa haluat nähdä itsesi koulutuksen jälkeen? Lisäksi olisi mielenkiintoista kuulla, minkä alan osaamista sinulla on jo ennestään ja mitä vahvuuksia omaat. 

Ota yhteyttä

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta kokonaisuudessaan on 3900,00 €*.
Koulutus koostuu kymmenestä lähiopetus viikonlopusta, yhden viikonlopun hinta on 390,00 €*.
Edellä mainitut hinnat koskevat koulutusta, joka maksetaan kerralla ennen koulutuksen alkua.

Mikäli haluat maksaa koulutuksen erissä moduuli kerrallaan, kuitenkin ennen kyseistä moduuliviikonloppua, maksaa jokainen yksittäinen moduuli 395,00 e*.

Mikäli haluat osallistua vain yksittäiseen / yksittäisiin moduuleihin, ilman osallistumista koko koulutukseen, on yhden moduuliviikonlopun hinta 490,00 e*.

*Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero 24 % lisätään summaan laskussa.

Hae koulutukseemme

Ota ensimmäinen askel kohti ammattitaitoista hyvinvoinnin valmentamista ja hae mukaan koulutukseen!
Täytä vapaamuotoinen hakemus ja kerro, miksi haet koulutukseemme? 

Täytettyäsi hakemuksen, olemme sinuun yhteydessä seuraavana arkipäivänä! ♥

Kiinnostuitko koulutuksesta ja haluat lisätietoja?