Tutustu tunne- ja vuorovaikutustaitoihin erikoistuneisiin palveluihimme. Tarjoamme niin koulutus- kuin valmennuspalveluitakin työelämän tarpeisiin työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen kehittämiseksi.  

Koulutuspalvelumme

Kenelle

Tarjoamme koulutuspalveluita työelämän tarpeisiin, erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen ympärille. 
Meiltä saat koulutusta niin omalle Tunnetyövalmentajan urallesi kuin työyhteisön sisällä toimimiseen. Halusitpa sitten täydentää valmennusosaamistasi Tunnetyövalmentajan taidoilla tai saada nämä opit tukeaksesi omaa työnkuvaasi työyhteisössä, me vastaamme tarpeisiisi koulutusratkaisuillamme.

Miksi

Missiomme on valjastaa Tunnetyövalmentajia ympäri Suomen tukemaan työyhteisöjä ja yksilöitä työelämän pyörteissä. Muuttuva työelämä kaipaa koko ajan lisää vuorovaikutustaitoja työntekotapojen muuttuessa ja ihmisten siirtyessä yhä enenevissä määrin etäyhteyksin tapahtuvaan kommunikaatioon. Yhdessä onnistuminen ja yksilön hyvinvoinnin varmistaminen ovat tuleivaisuuden työelämän valttikortteja.

Miten

Voit pyytää meiltä räätälöityä koulutusta sinun tai työyhteisösi tarpeisiin. Me annamme valmiudet siihen, että koulutukseemme osallistuneet voivat valmentaa edelleen vuorovaikutus- ja tunnetaitoja osana työhyvinvoinnin valmennustarjontaansa tai esimerkiksi esimiestyötä organisaation sisällä. Meille valmentava työote ei ole vain sanonta, vaan koko koulutuksemme ydin ja annammekin työkalumme sinunkin käyttöösi. 


Pyydä tarjous koulutuspalveluistamme!


Valmennuspalvelumme

Kenelle

Jos sinulla tai organisaatiollasi ei ole tarvetta kouluttautua tunne- ja vuorovaikutustaitojen valmentajaksi, tarjoamme myös valmennuspalveluita työyhteisöille meidän toimestamme näiden teemojen ympäriltä. Olipa tarpeesi sitten saada pienelle porukalle läsnäolon retriitti tai koko työyhteisölle valmennustilaisuus, löydät meiltä tarvitsemasi palvelut työyhteisön työelämätaitojen parantamiseksi.

Miksi

Kaikki eivät koe valmennustaitojen opettelua itselleen ominaiseksi ja siksi kouluttamisen lisäksi me myös valmennamme työyhteisöjä itse. Näin myös varmistamme, että metodimme säilyvät ajantasaisina ja annamme käytännössä toimivia ratkaisuja tämän päivän työelämän tarpeisiin. Valmentaminen on meille sydämenasia ja siksi saatkin meiltä ammattitaidon lisäksi aidon halun saada aikaan muutos parempaan.

Miten

Voit pyytää meiltä räätälöityä valmennusta työyhteisösi tarpeisiin. Me varmistamme, että viemme tunen- ja vuorovaikutustaidot työyhteisössänne uudelle tasolle osana yksilön hyvinvoinnin kokemusta. Meille valmentava työote ei ole vain sanonta, vaan koko valmennuksemme ydin ja saatkin meiltä valmennuksissa niitä kuuluisia kättä pidempiä keinoja viedä toiminnat käytännön tasolle.


Pyydä tarjous valmennuspalveluistamme!

Koulutuksissa ja valmennuksissa käyttämämme viitekehys

Coaching menetelmänä
Muutos- ja henkilöstöjohtaminen
Liiketoiminnan kehittäminen
Kasvatustiede
Positiivinen psykologia
Itsensä johtaminen käytännössä
Ajankäytön monet mahdollisuudet
Elinikäisen oppimisen menetelmät
Ihminen fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena
NLP arjessa ja työelämässä
Mindfulness osana hyvinvointia
Kehon ja mielen rentoutuminen
Onnellisuuden ulottuvuudet
Vuorovaikutustaidot ihmissuhteissa ja työhyvinvoinnissa
Aistikanavat arjessa ja työelämässä
Empatian ulottuvuudet
Ravitsemus osana työkykyä ja elinvoimaisuutta
Hyvinvointia luonnosta
Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky elämän eri vaiheissa
Yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin osatekijät
Ilo ja nauru työpäivissä

Kiitos, että olet kiinnostunut koulutus- ja valmennuspalveluistamme! Otathan meihin suoraan yhteyttä, kun palvelumme tuntuvat ajankohtaisilta. Voit laitta viestiä suoraan Heidille tai Annelle ♥