Reetta Yrttiaho

Olen ihmisistä ja tarinoista inspiroituva, helposti innostuva ja aina toiveikkaana tulevaisuteen katsova. Olen tehnyt pitkän uran opettajana ja kasvattajana ja ollut ihmislähtöisen työn keskiössä myös valmentajana ja kouluttajana. Olen kasvatustieteen maisteri, positiivisen psykologian asiantuntija sekä sertifioitu coach. Ammennan työssäni aineksia myös työ- ja organisaatiopsykologiasta.

Minulle tärkeää kaikessa työssä on kohtaaminen ja aito läsnäolo. Intohimonani on hyvinvoinnin edistäminen niin omassa elämässäni kuin työssäni. Olen omakohtaisesti kokenut sen, kun voimavarat ja vaatimukset eivät ole tasapainossa. Olen kokenut valmennuksen mullistavan voiman sekä saanut itsetuntemuksen ja elämänhallinnan taitoja positiivisesta psykologiasta. Tunnistamalla omat arvoni ja uskaltamalla olla aidosti läsnä itselleni ja muille olen löytänyt avaimet omaan hyvinvointiin sekä merkityksellisen työn ja uran luomiseen.

Työhyvinvointi on sekä yksilön että työyhteisön asia. Positiivisen psykologian työkalut tukevat avointa ja toisia kunnioittavaa vuorovaikutusta, jokaisen vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä, työn merkityksellisyyden vahvistamista, tavoitteiden ja päämäärien kirkastamista sekä antavat keinoja työn imun löytymiseen. Positiivinen psykologia osana työhyvinvointia saa työyhteisöt kukoistamaan!

Yrittäjyyden lisäksi olen äiti ja vaimo. Minulle on tärkeää löytää tasapaino työn ja perheen yhdistämisessä ja huolehtia omasta jaksamisesta. Emme voi erottaa työtä henkilökohtaisesta elämästämme, mutta voimme oppia antamaan kaikille tarvittavan ajan, paikan ja tilan. Se vaatii itsensä johtamista sekä omien tavoitteiden, arvojen, uskomusten ja ajattelumallien tarkastelua. Positiivinen psykologia voi kuulostaa onnellisuushömpältä, mutta on yllättävän vakavaa asiaa.

On hienoa olla mukana osana Tunne työelämä -yhteisöä sekä koulutusta. Tarvitsemme yhä enemmän ihmissuhdetaitoja, sillä kaikki työ on loppujen lopuksi meitä ihmisiä varten.