Kokemus, suositukset ja referenssit

Reetta ja Susanna

Susanna ja Reetta, kokeneet kouluttamisen asiantuntijamme tuovat koulutukseemme näkemyksiä oman koulutustaustansa myötä positiivisesta psykologiasta, kasvatustieteistä, työ- ja organisaatiopsykologiasta, henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvointitutkimuksesta.  He ovat luoneet myös kohti kukoistavaa koulua -koulutuksen, jonka keskiössä on tarjota opettajille työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Susanna ja Reetta ovat kouluttaneet mm. koko Iitin kunnan kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstön (varhaiskasvatuksesta lukioon) vuonna 2019. Kohti kukoistavaa koulua koulutuksia Susanna ja Reetta ovat pitäneet Helsingissä, Porvoossa, Kiteellä, Iitissä ja Vantaalla, minkä lisäksi he ovat olleet puhumassa Educa-messuilla, Opopäivillä ja Dare to Learn -tapahtumassa. Tulevia koulutuksia on tulossa ympäri Suomea syksyn aikana.

Nämä kouluttamisen asiantuntijat ovat luoneet yrityksille positiiviseen psykologiaan perustuvan työhyvinvointikoulutuksen työntekijöille sekä johtoryhmävalmennuksen työhyvinvoinnin parantamiseen. Heidän suurimpia asiakkaitaan ovat olleet Rastor-Instituutti, Porvoon Vesi, Ely-keskus. Susanna on lisäksi myös Work Goes Happy asiantuntijakouluttaja ja tällä hetkellä kaksikko kirjoittaa myös kirjaa opettajien työhyvinvoinnista ja positiivisesta psykologiasta.

Heidi

Työhyvinvoinnin valmennusprosessin johtamisesta vastaava kouluttajamme Heidi on kerryttänyt kokemusta työelämästä kymmenen vuoden ajalta ja painottaakin tavoitteiden, oman työn johtamisen ja motivaation merkitystä työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa huomioinnissa. "Nämä nousevat keskiöön aina puhuttaessa hyvänolon kokemuksen ja työn tuottavuuden yhdistämisestä", hän tarkentaa. Heidillä on kokemusta aina pienryhmävalmentamisesta suurten työhyvinvointikokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen, hän on toteuttanut valmennuksia mm. asiantuntijatyötä tekeville finanssisektorilla, sekä tuotanto- ja myyntihenkilöstölle tekstiilipalvelualalla. 

Heidi on tähän mennessä valmentanut työhyvinvointia niin yksittäisten luentojen kuin pidempikestoisten työhyvinvointikokonaisuuksien muodossa. Parhaimmillaan tämä nainen on kahdenkeskisissä keskusteluissa sparraillessa, sekä isomman yleisön edessä puhuessaan. "Motivaatio herää parhaiten valovoimaisen esiintymisen ja esimerkkien voimalla, käytännön tekeminen ja oman työn johtaminen taas mahdollistetaan henkilökohtaisen keskustelun ja suunnitelmallisuuden turvin", hän kiteyttää omaa työhyvinvoinnin valmennusideologiaansa.

Heidin työhyvinvointivalmennuksista sanottua

"Olet ihanan energinen ja annat paljon pohtimisen aihetta! Luentosi sai todella miettimään omia arvoja ja vaikutusmahdollisuuksia omassa työssä itsensä johtamisen keinoin. Ymmärsin myös, miten eri tavalla joku toinen voi nähdä asian, josta itse ajattelen omalla, oikeaksi tulkitsemallani, tavalla. Haastat kuulijasi oikeasti pohtimaan asioita omalla kohdallaan, et vain antamalla valmiita vastauksia."

"Sinulla on niin selkeä ja kaunis ääni, olet kerrassaan miellyttävä esiintyjä, jonka ajatuksia voisi kuunnella pidempäänkin. Inspiroidun esimerkeistä ja konkreettisista toimintamalleista, joita voin toteuttaa omassa työssäni jo tänään. Sait minut ymmärtämään, miten voisin keskittyä enemmän siihen, mihin voin vaikuttaa sen sijaan, että keskittyisin asioihin, joita en voi tässä hetkssä muuttaa."

"Annoit loistavia, havainnollistavia käytännönharjoitteita työyhteisössä toimimiseksi. Tämä auttoi minua ymmärtämään, miksi olen tähän asti toiminut tietyllä tavalla ja miten voisin jatkossa lähteä kiinnittämään huomiota asioihin, joihin voin oikeasti vaikuttaa nyt."

"Herätit minut miettimään työmotivaatiota ihan uudella tavalla, ymmärsin vihdoin sen merkityksen työssäni! Ennen olin vain tullut töihin, mutta nyt ymmärrän, miksi olen juuri tässä työssä. Omien arvojen ja niiden näkyminen työssä oli minulle uudenlaista pohdittavaa, mutta selkeytti syitäni tulla töihin. Ymmärsin arvojen myötä myös työni merkityksen suuremmassa mittakaavassa."

"Annoit niin raikkaita, uusia tulokulmia hyvinvoinnin huomioimiseen arjessa. Mielenkiintoista herättelyä aiheeseen! Sanot asiat, kuten ne ovat ja saat kuulijan ottamaan vastuuta omasta työstään ja hyvinvoinnistaan. Itsensä johtamiseen ja ajankäyttöön, kuten keskeytysten minimointiin, voi vaikuttaa omalla toiminnallaan työyhteisössä niin paljon."

Niko

Nikolla on laaja kokemus asiantuntijaorganisaatioista erityisesti teknologian sektorilla ja hän onkin työskennellyt niin paikallisissa kuin globaaleissa rooleissa aina tuotannon ja huollon tehtävistä, markkinointiin ja myynnin rajapintaan. Hän kuvaakin itseään generalistiksi, jolla on luontainen taipumus fasilitointiin ja loppumaton jano itsensä kehittämiseen. Rooleissaan Niko on ollut niin esimiehenä kuin asiantuntijana työskennellen monikulttuurisissa tiimeissä. Koulutukseltaan tämä mies on Projektien johtamisen maisteri, jolla on taustalla sähköinsinöörin tutkinto ja ammattiaineiden opettajan pätevyys. Nikolta, jos keneltä, saammekin koulutukseemme käytännönläheisen suhtautumisen ja pätevyyden koulutukseemme niin motivaation, vuorovaikutuksen, itsetuntemuksen, kokonaishyvinvoinnin kuin yritystoiminnan kehittämisenkin näkökulmasta.

Nikon osaaminen kouluttajana on yhdistelmä muutosjohtamista, projektien johtamista, asiantuntijaorganisaation ja liiketoiminnan kehittämistä, hyvinvointia, teknilogiaa ja organisaation tehokkuutta.

Kati

Valmennusmenetelmistä, sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidoista vastaava kouluttajamme Kati omaa kokemusta työelämästä valmentajuuden lisäksi johtamis- ja esimiestyöstä, sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Hän kokee, että niin työelämässä yleensä kuin työhyvinvoinnissa yleensäkin, kyse on yleensäsamoista asioista: viestinnästä, ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä tekemisestä. Kouluttajana Kati tuokin kokemuksensa myötä osaamista erityisesti palautteenanto- ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Valmennustyössään hän haluaa saada ihmisistä esiin sen kaiken voiman ja viisauden, jota hän uskoo meissä olevan. Tämä mahdollistaa työelämässä  onnistumisen ja menestymisen, niin yksilötasolla kuin työyhteisön näkökulmasta.

Yksin Katin merkittävimpiä kokemuksia omassa johtamistyössään on ollut se hetki, kun vastaus kysymykseen "kuka minä olen" kirkastui. Silloin kirkastui myös ajatus siitä että "kuka olen johtajana". Tämän ymmärtäminen on auttanut Katia omassa työssään ja tätä ajatusmaailmaa hän tuo esimies- ja johtamistaitoihin, osana valmentavia työtapoja, myös koulutuksessamme. Johtaminen vaatii syvyyttä ja sen mukanaan tuoma matka tärkeä, vaikkei aina helpoin tie kuljettavaksi. Koulutuksessamme Kati pystyy tuomaan käytännönläheistä osaamista johtamistyön tueksi ammattiaitonsa lisäksi myös kokemuksensa kautta.

Katista valmentajana sanottua:

"The topic was complex looking at mental barriers. Kati did a great job at deepening my thinking and providing a very safe environment, which allowed for me to be honest and open about my topic exploring deep rooted matters. I was able to gain an understanding of how this barrier is affecting me, creating more awareness around this, which in turn allows for deeper reflection to move forwards. Thank you Kati, it was a difficult topic to tackle in the time we had, but not once did I feel rushed or uncomfortable. I felt we reached my goal at the end of the session."

"Jokaisella pitäisi olla valmentaja, koska valmennukseen laitettu raha on investointi omaan kehitykseen. Asioita ei kannata pohtia yksin. Katin kanssa työskentely oli inspiroivaa ja mutkatonta. Hän ei antanut valmiita vastauksia, ne oivalsi valmennuksen aikana itse. Pidin siitä, että erilaisiin tilanteisiin oli hyviä työkaluja. Niiden avulla huomasi pohtineensa jotain asiaa ihan turhaan tai käsitti miten asiaa voi katsoa uudella tavalla. Valmennuksen jälkeen voi hyödyntää oppimiaan asioita vastaavissa tilanteissa."

"Katilla on uskomaton taito olla läsnä hetkessä. Itse saa päättää mistä asioista haluaa keskustella. Samalla kuitenkin Kati pitää kokonaisuuden hallussa. Hän palaa jo käytyihin keskusteluihin, jolloin omat ajatukset kirkastuvat entisestään. Oli huikea tunne, kun tajusi miten muuttamalla ajattelua voi muuttaa myös omia tunteita eri tilanteissa. Olipa kyseessä uusi suunta uralle, työhaastatteluun valmistautuminen tai mikä tahansa omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvä aihe, voin lämpimästi suositella Katia valmentajaksi."
Anna Mari Koutrikides

"Erityispiirteistä nostan kolmen kärkeen monipuolisen osaamisen, laaja-alaisuuden ja ennakkoluulottomuuden. Kati Björnisen kyky kohdata erilaiset ihmiset ja tilanteet sekä taito olla aidosti läsnä niin etänä kuin kasvokkain, ovat tehneet minuun lähtemättömän vaikutuksen. Teatteri- ja nuorisotyöalan osaajana tulen kaikkien kanssa toimeen, mutta tunnistan salamannopeasti ammattilaisen, joka on sekä taitava työssään, mutta myös "hyvä ihminen" - ein mensch. Katin tarkkanäköiset ja oivaltavat kysymykset sekä haastavaa planeettaamme ilmassa kannatteleva huumori erinomaisen tilannetajun kera ovat avain moniin lukkoihin."
Siru Kovala

Anne

Vuorovaikutus- ja tunnetaidoista, sekä palautumisesta ja työuupumuksen ennalta ehkäisystä vastaavalla kouluttajalamme Annelle on monipuolista koulutus- ja valmennuskokemusta yli kymmenen vuoden ajalta. Painopisteet hänen ohjauksissaan ovat yksilöiden omien voimavarojen ja vahvuuksien löytämisessä sekä myötätunnon merkityksessä itseä ja toisia kohtaan. Anne on suunnitellut ja ohjannut hyvinvointiryhmiä eri kohderyhmille, joissa keskeisenä teemana on olleet turvallinen ja hyväksyvä vuorovaikutus sekä rauhoittava ilmapiiri, jossa jokainen osallistuja saa levähtää ja rentoutua. Hänen valmennuksessaan jokainen yksilö löytää itselleen sopivia työkaluja oman arjen rauhoittamiseen, myös työelämässä..

Työyhteisöissä Anne on kouluttanut ja valmentanut muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja yksilöille ja eri kokoisille ryhmille. Jokainen yksilö saa hänen kanssaan mahdollisuuden tutustua itseensä ja tulla näkyväksi yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Häneltä asiakkaat ovat saaneet apua myös työuupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työuupumuksesta toipumiseen sekä oman herkkyyden vahvistamiseen voimavaraksi. Kyse on omassa elämässään menestymisestä yksilön omilla kriteereillä, Anne kiteyttää valmennusideologiaansa.

Annesta kerrottuja suosituksia:

" Pääsimme organisaatiomme kanssa nauttimaan Annen Voimavaramatkasta. Se tarjosi muistutusta itselle tärkeistä voimavaroista ja antoi myös työkaluja entistä parempaan kommunikaatioon työyhteisön sisällä. Olimme erittäin tyytyväisiä Annen kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja itse palveluun. Lämmin suositus."

"Energinen ja selkeä puhuja, joka saa kuuntelijan innostumaan.
Hän myös haastaa kuulijansa ajattelemaan itse pelkän passiivisen kuuntelun sijasta."

"Anne on ihanan luonnollinen ja osaa kohdata asiakkaan yksilönä. Anne on täysillä läsnä ja oikeasti kiinnostunut.
Nautin jokaisesta keskustelusta ja sain enemmän kuin toivoin. Valmennus oli täyttä timanttia."

"Anne on täydellä sydämellä mukana hetkessä ja tekemisessään. Todella läsnä ja kuuntelee. Suosittelen ehdottomasti!"

"Anne on täynnä rakkautta - voit olla varma, että saat parasta mahdollista, suurella sydämellä tehtyä työtä,
valitsit minkä palvelun tahansa!"

Emmi 

Vuorovaikutus- ja tunnetaidoista, sekä palautteenannosta, etenkin esimies- ja johtamistyössä, vastaava kouluttajamme Emmi on työelämän moniosaaja. Naiselta löytyykin kokemusta niin esimiestyöstä, yrityksen johtoryhmässä toimimisesta, yritystoiminnan ja brändin kehittämisestä, sekä koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta mm. työyhteisön hyvinvoinnin, asiakaspalvelun ja tavoitteiden asetannan osalta. Tällä hetkellä Emmi opiskelee johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, jonka myötä saammekin uusimpia näkökulmia tämän päivän työelämän johtamistyöhön. Häneltä löytyy kokemuksensa lisäksi myös vaikuttavaa osaamista erilaisten kurssien myötä esihenkilönä työskentelystä, ihmisten johtamisesta ja ratkaisukeskeisistä työtavoista.

Emmin kokemus tulee juuri sieltä, missä tapahtuukin, eli asiakas- ja työntekijärajapinnasta. Koulutuksessamme hän yhdistää ratkaisukeskeiset työtavat ja inhimillisen kohtaamisen, unohtamatta johtamistaitojen merkitystä ja mahdollisuuksia osana kokonaisuutta. Emmi sanookin, että jos sinua kiinnostaa, miten työelämässä voisi yhdistää empatian ja asiakeskeisyyden, on hän oikea ihminen jakamaan kanssasi ajatuksia, sillä ihmisyys on niin paljon muutakin, kuin tunnemyrskyjä ja tilastotietoja.

Palautteita Emmin lyhytvalmennuksista:

"Valmennus auttoi minua ymmärtämään minulle tärkeitä asioita työssäni ja antoi suuntaviivoja tulevaisuuden suunnitelmille. Keskustelun kautta sain hahmotettua omia vahvuuksiani sekä arvomaailmaani ja minulle tärkeitä asioita. Voin todellakin suositella valmennusta! Jos on solmukohtia tai ongelmia työssä, niin tämä valmennus auttaa pääsemään eteenpäin.Voin varmuudella sanoa, että haluan valmennukseen uudestaan, jos koen tulevaisuudessa oelvani jumissa tai jos motivaationi on hukassa"
Veera Kallio

"Olen saanut valmennuksen jälkeen itseäni niskasta kiinni. Tulot ovat jo lisääntyneet osittain tämän ansiosta! On paljon parempi fiilis, kun teitää mitä tekee. Olen ollut tosi tyytyväinen valmennuksesta saamiini ideoihin ja opastuksiin. Sain todella paljon uusia asioita pöydälle työstettäväksi. En voi kun kiittää!"
Emma Avantola

"Kiitos ihan super paljon valmennuksesta ja hyvistä muistiinpanoista!
Sinulla on hyviä ajatuksia ja vinkkejä ja olet ehdottomasti oikealla alalla!"
Hanna Sinisalo

Sinun ja työyhteisösi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena!