Susanna Posio

Olen Susanna, intohimoisesti työhöni suhtautuva, lämmin ja läsnäoleva kouluttaja ja luennoija. Minulle ihmisten parissa työskentely merkitsee jotain, mikä herättää innostukseni, kiinnostukseni, kasvattaa hyvinvointiani ja synnyttää merkityksen tunnetta. Työstäni ja varmasti myös koko tavastani olla ihminen, välittyy aito kiinnostukseni ihmisiä kohtaan.

Koin elämässäni suuren mullistuksen sairastuessani. Nyt taaksepäin katsoessani, koen vahvasti tuosta alkaneen uuden elämäni. Löysin positiivisen psykologian tieteen ja ryhdyin opiskelemaan sitä. Se vei minut täysin mennessään. Tuo tiede on tarjonnut minulle valtavasti näkökulmia itseni, toimintani ja hyvinvointini tarkasteluun. Koen myös hyvin vahvasti, että haluan jakaa tätä tutkittua tietoa ja taitoa eteenpäin mahdollisimman monelle. Positiivisella psykologialla työkaluineen on paljon annettavaa tämän päivän työyhteisöille, henkilöstöjohtamiselle, kaikenlaisille organisaatioille ja yrityksille.

Toivon kouluttajana, luennoijana ja puhujana voivani auttaa mahdollisimman monia ihmisiä kulkemaan kohti kukoistavampaa sekä merkityksellisempää elämää ja työelämää.Olen rohkea ja haastan kuulijani mukaan. Erityisosaamiseni on positiivisen psykologian tiede ja työkalut, kasvatustiede sekä työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Käsittelen muun muassa positiivisuuden voimaa, armollisuutta, resilienssitaitoja, luonteenvahvuuksia, tietoisuus- ja itsetuntotaitoja. Tuon esille myös keho-mieliyhteyden, kasvun ajattelutavan, työnilon ja -imun, sekä elinvoimaisuuden osana työhyvinvointia. Merkityksellisyys, vuorivaikutus ja tunteet työelämässä, ovat myös lähellä sydäntäni.

Työssäni hyödynnän koulutustaustaani muun muassa kasvatustieteiden maisterin ja positiivisen psykologian, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin, sekä työ ja organisaatiopsykologian opeista. Kirjoitan tällä hetkellä myös positiivisen psykologian teemoista kirjaa yhdessä Reetta Yrttiahon kanssa. Kirja julkaistaan tammikuussa 2021.