Haluamme toiminnallamme ennaltaehkäistä työperäisestä psyykkisestä ja fyysisestä väsymyksestä tai uupumuksesta johtuvia sairaspoissaoloja. Annamme työvälineitä oman ja muiden työn johtamiseen huomioiden yksilöllisiä tarpeita. Tarjoamme ajanhallinnallisesti tehokkaita työtapoja, joita yhdistämme työn merkityksellisyyden kokemukseen. 

Kaikki alkoi, kun...


" Halusin heittää pöytään palavaa intohimoa, hulluja ideoita, rajatonta rohkeutta ja kykyä tehdä asioita parempaan huomiseen. Halusin myös näyttää, ettei kaikkien tarvitse sopia samaan muottiin ja silti jokaiselle voi löytyä oma paikkansa työelämässä.

Uskoin, että työkulttuuri kaipaa pientä ravisuttelua, käytännön tekemistä, inspiraatiota ja työkaluja arkeen. Tiesin, että voin motivoida, oivalluttaa ja rohkaista jokaista, joka on valmis muuttumaan ja muuttamaan tätä hetkeä. "

Heidi, Toiminnanjohtaja


" Halusin tuoda rauhoittavaa läsnäoloa, vaikuttavia kokemuksia, kaunista herkkyyttä ja ideoita muuttaa työelämää. Halusin auttaa yksilöä tuntemaan itsensä, pysähtymään ja rauhoittumaan tässä hetkessä. 

Uskoin, että työelämässä on tilaa läsnäololle, herkkyydelle ja sille, että jokainen saa olla oma itsensä. Tiesin, että tunteita, ajatuksia ja aisteja havainnoimalla, voimme ymmärtää niin paljon itsestämme ja muista. "

Anne, Koulutuspäällikkö

Tutustu meihin 

Tästä löydät perustajajäsentemme Heidin ja Annen esittelyn ja saat maistiaisen siitä, miksi ja mistä kaikki alkoi.

Heidi Pitula

Missioni on rohkaista yksilöitä oman näköisen elämän luomisessa ja auttaa työyhteisöjä kohti parempaa oman työn johtamista, ajankäyttöä, merkityksellisiä tavoitteita ja yksilöllisiä hyvän olon mahdollistavia toimintamalleja. Haluan luoda yksilön elämästä onnellisempaa, työelämästä menestyksekkäämpää ja hyvinvoinnista voimaa jokaisen elämässä.

Osaamiseni valmentajana ja kouluttajana on yhdistelmä koulutustaustaani Health Coachingista, Henkilöstövalmennuksesta, Ravitsemustieteestä, Mindfulnessista ja Liike-elämästä. Pitkä työkokemukseni finanssialalta, yksilövalmennuksesta ja sittemmin työhyvinvointivalmennuksesta ovat luoneet laajan käsityksen työelämätaidoista.

Haluan motivoida, rohkaista ja oivalluttaa, sekä kehittää erityisesti oman työn johtamistaitoja. Omat voimavarat ja toimintamallit, niiden havainnointi, reflektointi ja edelleen kehittäminen yksilötasolla ovat erityisiä mielenkiinnonkohteitani. Jos haluat valovoimaista ja inspiroivaa asennetta, yhdistettynä faktoihin ja teoriaymmärrykseen, haluat kuulla lisää ajatuksiani!

Minusta ja ajatuksistani löydät lisätietoja myös valmennustyötä koskevilta nettisivuiltani www.heidipitula.com

Anne Korolainen

Autan yksilöitä ja työyhteisöjä saavuttamaan päiviin tasapainoa, terveyttä ja menestystä. Olen oppaanasi, kun päämääränäsi on myötätuntoinen, läsnäoleva ja inhimillinen elämä, jossa on tilaa palautumiselle sekä kehon ja mielen viestien kuulemiselle.

Valmennus- ja koulutustyössäni yhdistän hoitotyön, fysioterapian ja kasvatustieteen ymmärrystä, kehon ja mielen yhteistyötä, luovia menetelmiä sekä tietoisen läsnäolon harjoituksia. Olen saanut auttaa asiakkaitani menestymään elämän eri osa-alueilla. Minulla on laaja kokemus työelämästä niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin liike-elämän parista. Olen saanut monipuolisen näkemyksen siitä, millaisia yksilökohtaisia toiveita, tarpeita ja odotuksia työelämään liittyy ja kuinka merkityksellistä onkaan saada olla oma aito itsensä. 

Kohtaan sinut ja yhteisösi yksilöllisesti ammattitaidollani ja monipuolisella kokemuksellani. Kun annamme aikaa aistiemme, tunteidemme ja ajatustemme hyväntahtoiselle tutkimiselle, opimme paljon uutta itsestämme ja toisistamme. 

Minusta ja ajatuksistani löydät lisätietoja myös valmennustyötä koskevilta nettisivuiltani www.annekorolainen.fi

Suunnitellaanko yhdessä parempaa työelämää?

Arvomme

Yhteisöllisyys

Yhdessä olemme enemmän. Tulevaisuuden hyvinvoinnissa ja työelämässä suurimmat saavutukset tehdään vuorovaikutuksen ja läsnäolon voimalla, yhdessä.


Vaikuttavuus

Ammattitaidolla ja tunteella.
Hyvinvointi ei ole vain kauniita sanoja. Se on ennen kaikkea tekoja, vaikuttamista ja menestystä, niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Inhimillisyys

Ihminen ihmiselle.
Yksilösuoritusten ja pelkkien numeeristen tavoitteiden tilalle tarvitaan aitoa läsnäoloa ja ihmissuhdetaitoja, jotta yksilö ja työelämä voivat kehittyä.


Kohtaavatko arvomme ja ajatuksemme?

Mitä meistä puhutaan?

Heidi

"Ihanan energinen! Annat paljon pohtimisen aihetta!"

"Selkeä ja kaunis ääni, miellyttävä esiintyjä."

"Loistavia, havainnollistavia käytännönharjoitteita työyhteisössä toimimiseksi."

"Herättää miettimään työmotivaatiota ihan uudella tavalla, ymmärsin vihdoin sen merkityksen työssäni!"

"Uusia tulokulmia hyvinvoinnin huomioimiseen arjessa. Mielenkiintoista herättelyä aiheeseen."

Anne

"Aina niin empaattinen, valoisa ja aidosti läsnä."

"Haastaa kuulijansa ajattelemaan itse pelkän passiivisen kuuntelun sijasta."

"Täynnä rakkautta, suurella sydämellä tehtyä työtä!"

"Sain tienviittoja ja omaa polkuani tukevia ajatuksia, omien vahvuuksien ja arvojen vahvistusta."

"Todellista läsnäoloa joka hetkessä, kaikessa tekemisessä, myös kuuntelussa."