Usein kysyttyä

Läsnäolo koulutuksessa

Koulutukseemme on mahdollista osallistua joko Turussa tai Tampereella, minkä lisäksi valtaosa lähiopetukseen  osallistumisesta on mahdollista toteuttaa etäyhteyden kautta paikkakunnasta riippumatta. 

Esimies-, johtamis- ja henkilöstötyöt

Koulutuksemme sopii ensisijaisesti sinulle esimies-, johtamis- tai henkilöstöhallinnon työnkuvassa oleva, joka voit jatkossa hyödyntää koulutuksesta saamiasi oppeja oman työyhteisösi ja työpaikan työkulttuurin rakentamiseksi toivottuun suuntaan.

Sopiiko koulutus työntekijälle

Teemme jokaisen koulutukseemme osallistuvan kanssa henkilökohtaisen koulutussuunnitelman ja rakennamme koulutukselliset tehtävät sen perusteella, että ne ja koko koulutus tukevat parhaiten jokaisen opiskelijan henkilökohtaisia tarpeita työhyvinvoinnin edistämiseen. Voit olla siis niin työntekijän kuin yrittäjän asemassa osallistuessamme koulutukseen.

Koulutusmaksun maksaminen

Koulutusmaksu on mahdollista suorittaa yhdestä erästä aina kahdentoista erän maksuun asti, kuitenkin siten, että viimeinen erä maksetaan viimeistään 1.12.2021. Maksu laskutetaan aina kuukauden ensimmäinen päivä ja useammassa kuin yhdessä erässä maksettavasta koulutusmaksusta, veloitamme 5 euroa laskutuslisää per lasku.

Oman ajankäytön suunnittelu

Koulutuskuvauksesta löytyvät suuntaa antavat tuntimäärät koko koulutuksen suorittamiseksi. Yksilöllisisten erojen vuoksi teemme kuitenkin jokaisen opiskelijamme kanssa koulutuksen alussa lukujärjestyssuunnitelman oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi koulutuksen ja muun elämän ohella. 

Hakeminen

Koulutukseen voi hakea nettisivujemme hakulinkistä tai suoraan kouluttajiemme kautta. Hakuprosessissa tarvitsemme perustietojesi lisäksi tiedon siitä, miksi haet koulutukseen ja miten haluaisit tässä kohtaa hyödyntää koulutusta joko nykyisessä tai tulevassa työssäsi. 

Koulutuksen jälkeen

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneista opiskelijoista jokaisella on mahdollisuus toimia työhyvinvointia edistääkseen parhaaksi katsomallaan tavalla joko itsenäisenä yrittäjänä tai palkansaajana työnantajaorganisaatiossa. Jokainen koulutuksen käynyt saa rajattomaan käyttöönsä kaikki koulutuksen myötä tulleet materiaalit onnistuneen työhyvinvointivalmennuksen toteuttamiseksi. 

Pätevyys 

Tunne Työelämä- koulutuksen käyneet opiskelijat ovat päteviä toimimaan vaikuttavasti työhyvinvointia edistäen niin yrittäjinä kuin omassa organisaatiossaan.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat pätevyydestään todistuksen, joka myönnetään harjoitusvalmennusten, lopputyön ja haastattelun perusteella.

Yhteisö

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat pääsevät osaksi Tunne Työelämä yhteisöä työyhteisövalmentajina ja saavat näkyvyyttä niin sivuillamme kuin sosiaalisessa mediassa.
Lisäksi yhteisömme jäsenet saavat tarvittaessa tuekseen muiden Tunne Työelämä- valmentajien osaamisen, sillä voimme tarjota valmennuksia myös yhdessä.

Työhyvinvointi- suunnitelma

Koulutuksessa jokainen opiskelija rakentaa koulutuksen edetessä oman työhyvinvointisuunnitelman, jota voi hyödyntää koulutuksen jälkeen joko yrittäjänä omana palvelukokonaisuutena tai työntekijänä omassa organisaatiossaan työhyvivnointia kehittääkseen. 

Työhyvinvointisuunnitelma on mahdollista toteuttaa myös yksilön hyvinvointisuunnitelmana joko omaan tai valmennuskäyttöön.

Tämän suunnitelman lisäksi rakennamma jokaiselle koulutukseen osallistuvalle myös henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, joka toimii myös kasvumatkana omaan kehitykseen itsetuntemuksen ja valmentajuuden näkökulmasta.

Työllistyminen 

Työelämävalmentaminen itsessään tulee tulevina vuosina vain lisääntymään, siihen kun ollaan vasta heräämässä enemmän, ja sitä myöten tulee kasvamaan valmentajienkin tarve. Me näemme työelämässä tässä kohtaa tarpeen valmentajille, joilla on mahdollisimman laaja osaaminen ja nimenomaan inhimillisellä, vaikuttavalla ja yhteisöllisellä otteella. Tästä syystä olemme halunneet rakentaa yhteisön ja koulutuksen, joka vastaa tähän tarpeeseen. Tittelit ja nimikkeet ovat kovan kilpailun alla ja työllistymisessä alalla kuin alalla ratkaisee pitkälti persoonan ja ammattitaidon lisäksi se, miten itsensä myy, oli se sitten työntekijänä työantajalle tai yrittäjänä asiakkaille.

Koulutus

Meillä Tunne Työelämässä on tähän asti suoritettujen koulutusten myötä jäänyt vahva fiilis, että niin yrittäjinä kuin työntekijänä, vaikeinta on verkoston ja näkyvyyden saaminen, vaikka tutkinto ja meriitit olisivat mitä. Alun perin juuri tästä tarpeesta lähti ajatus koko Tunne Työelämästä, jossa emme halua keskittyä titteleihin, emmekä näin ollen ole hakeneet koulutukselle sertifikaattia. Tuntuu, että maailma on täynnä nimikkeitä ja sertifikaatteja, joissa käytännön tekeminen ja verkostojen rakentaminen jää vähemmälle. Me haluamme teoreettisen ammattitaidon lisäksi rakentaa myös näitä. Käytännönläheisen tekemisen ja verkoston voimaan luottaen, teoriaosaamisen lisäksi, näiden varaan olemme rakentaneet tämän täysin uudenlaisen koulutuksen.