Esimiesten valmennus

Esimiehet ovat usein työyhteisössä vaikean tehtävän äärellä, he vastaavat yleensä oman vastuualueensa toiminnasta ja ovat samalla tärkein onnistumisen mahdollistaja tiimilleen. Me olemme halunneet rakentaa valmennuskokonaisuuksia, jotka tukevat esimiesten työtä, antavat työkaluja valmentaa edelleen omaa työyhteisöään ja mahdollistaa näin hyvänolon, aikaansaamisen ja työyhteisötaitojen kehityksen.

Yrittäjän hyvinvointi

Olemme halunneet rakentaa oman valmennuksen yrittäjille mahdollistaaksemme heille paremman oman työn johtamisen ja hyvinvoinnin kokemuksen omassa työssään. Yrittäjät jäävät liian usein yksin, eivätkä välttämättä omaa vastaavaa tukiverkostoa, jonka työnanataja usein työntekijöilleen tarjoaa. Haluamme mahdollistaa yrittäjille meidän tukemme yritystoiminnan ja hyvinvoinnin parissa.


Työkaluja esimiehille

Työyhteisön hyvinvointi lähtee hyvistä johtamis- ja esimiestaidoista.
Me tuomme valmennuksemme tukemaan erityisesti esimiestyötänne ja sitä kautta annamme työkaluja ja käytännönkeinoja valmentavaan esimiestyöhön osana työyhteisön arkea ja uudenlaista työkulttuuria.


Tarjoamme tarpeisiinne osaamistamme erityisesti seuraavista osa-alueista:

Oman työn johtaminen, ajanhallinta ja aikaansava tavoitteellisuus työpäivissä.

Empatian, itsetuntemuksen, tunnetaitojen ja oman suunnan merkitys työssä.

Valmennukselliset ja osallistavat työkalut esimiestyössä.

Täältä saat lisätietoa esimiesvalmennuksistamme.

Työkaluja yrittäjille

Jokainen yritys on niin hyvinvoiva ja menestyvä, mitä yrittäjä kokee itse olevansa. 

Me tarjoamme yrittäjille suunnatut valmennuksemme tukemaan yrittäjän yksilöllistä hyvinvointia osana yritystoiminnan johtamista. Sparraamme ja annamme käytännön työkaluja yrittäjänarkeen.

Tarjoamme yrittäjille apuamme erityisesti seuraavien teemojen ympärillä:

Oman työn johtaminen, ajankäyttö ja suunnitelmallisuus yrittäjän arjessa.

Itsetuntemus, suunnan löytyminen ja armollisuus yrittäjän minäkuvassa.

Elinvoimaisuus ja hyvänolon kokemus yrittäjän elämässä.


Täältä saat lisätietoa yrittäjien valmennuksistamme.